Η παρούσα έρευνα εξετάζει το ψηφιακό εγγραμματισμό των ανθρώπων 55 ετών και άνω και εστιάζει στις δυνατότητες και τις ανάγκες που έχουν για τη διενέργεια διαδικτυακών συναλλαγών.

Αποτελείται από δύο μέρη, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μέσω συνεντεύξεων, μία ομάδα εστίασης (focus group) και ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.