Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να εξετάσει το επίπεδο  ψηφιακού αλφαβητισμού των ανθρώπων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55 ετών και άνω και  ζουν στην Κύπρο, και να χρησιμεύσει ως οδικός χάρτης για τις ανάγκες που έχουν τα εν λόγω άτομα κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Για τον σκοπό αυτό, διεξήχθη τόσο πρωτογενής όσο και δευτερογενής έρευνα στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και ενός online ερωτηματολογίου.

Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.