Η παρούσα έκθεση εξετάζει το ψηφιακό εγγραμματισμό των ανθρώπων 55 ετών και άνω που ζουν στην Ιταλία.

Βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και ερωτηματολογίου διαδικτυακής έρευνας, και εστιάζει στις ανάγκες και προκλήσεις των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω όσον αφορά στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκθεση εδώ.