Στις 10 Δεκεμβρίου 2022 οι μέντορες του FAITh, οι εκπαιδευόμενοι και μέλη των οικογενειών τους συμμετείχαν στην εκδήλωση “Let’s Brunch” του προγράμματος  στην Ελλάδα. Η εκδήλωση προσέφερε μια εξαιρετική ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα –εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους– να συναντηθούν ξανά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με το πρόγραμμα και να συζητήσουν για όσα έμαθαν και για το τι θα ήθελαν να μάθουν στη συνέχεια.

Πολλοί από τους εκπαιδευόμενους συνοδευόταν από μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν από κοντά, να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα και να ανταλλάξουν εμπειρίες με τους άλλους συμμετέχοντες. Ως μία από τις τελευταίες δια ζώσης δράσεις του έργου στην Ελλάδα, η εκδήλωση αυτή αποσκοπούσε επίσης στην ευαισθητοποίηση των μελών της οικογένειας σχετικά με τις ανάγκες ψηφιακής ένταξης των εκπαιδευόμενων και τους αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξής τους ακόμη και μετά τη λήξη του έργου τον Ιανουάριο

Αφήστε μια απάντηση