Στις 21 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση που απευθυνόταν σε φροντιστές και οικογένειες όπου παρουσιάστηκε το FAITh, με τη συμμετοχή 25 ατόμων (17 επίσημοι ενήλικες συμμετέχοντες). Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και συνοδεύτηκε από θεατρικό παιχνίδι, με πολλές οικογένειες και παιδιά να συμμετέχονυν στην εκδήλωση. Η ημέρα ενημέρωσης για τα μέλη της οικογένειας ήταν βέβαιο ότι έκρυβε έναν μικρό θησαυρό και μια υπόσχεση για το μέλλον – δύο παιδιά επιχείρησαν και έδειξαν με επιτυχία ότι μπορούσαν να εξηγήσουν μια μάλλον πολύπλοκη ψηφιακή διαδικασία σε ένα τηλέφωνο σε έναν ηλικιωμένο ενήλικα στο πλήθος σε πραγματικό χρόνο. Αυτό συνέβαλε στην αξία της γνώσης και στην ευαισθητοποίηση των οικογενειών σχετικά με τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν ακόμη και από μικρά παιδιά στο να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους να παραμείνουν κοινωνικά ενταγμένοι μέσω αυξημένων ψηφιακών ικανοτήτων.

Αφήστε μια απάντηση