Στις 12 Μαϊου πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση του έργου Faith που σηματοδότησε την έναρξη των συναντήσεων με τους συμμετέχοντες και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού μέρους του προγράμματος.

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Faith και δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με πολύ και διαφορετικό κόσμο, από άλλες οργανώσεις, από το δήμο, αλλά κυρίως με κόσμο μεγαλύτερης ηλικίας που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες στο Σεράφειο, στο χώρο του δήμου Αθηνών για τον πολιτισμό και για εκδηλώσεις με κοινωνικό πρόσημο.