Το 4ο και τελευταίο newsletter του FAITh κυκλοφόρησε και είναι διαθέσιμο και στα Ελληνικά!

Διαβάστε για το Πρόγραμμα Καθοδήγησης μεταξύ Ομοτίμων, όπου άτομα μεγαλύτερης ηλικίας λειτουργούν ως εκπαιδευτές – ή μέντορες – άλλων ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, αλλά και για το καταληκτικό συνέδριο του έργου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Δεκέμβριο του 2022.

Διαβάστε το newsletter [EL].