AGE Platform Europe

Η AGE Platform Europe είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 110 οργανώσεων από και για άτομα ηλικίας 50+ εκπροσωπώντας περισσότερα από 40 εκατομμύρια άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στην Ευρώπη.

Η AGE δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής και ερευνητικών έργων που επηρεάζουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τους συνταξιούχους, τα οποία περιλαμβάνουν την καταπολέμηση των διακρίσεων, την ενεργό γήρανση, την κοινωνική προστασία και ένταξη, την υγεία, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, την προσβασιμότητα, τα φιλικά προς την ηλικία περιβάλλοντα και τις νέες τεχνολογίες.

Πρωταρχική αποστολή της AGE είναι η ενημέρωση των ευρωπαϊκών φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με τις ανάγκες και τις ανησυχίες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για τα θέματα που τους απασχολούν περισσότερο.

Η AGE συμμετέχει επίσης αυτό το διάστημα σε διάφορα έργα που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την υποστήριξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην καθημερινή τους ζωή και την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού και των ικανοτήτων για τη χρήση νέων συσκευών μέσα από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, τη μη τυπική εκπαίδευση, διαγενεακές εκπαιδευτικές πρακτικές και συνδιαμορφωμένες ευκαιρίες.