Την Τρίτη 13 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα η ενημερωτική εκδήλωση του έργου FAITh με θέμα «Προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς κάθε ηλικία». Στην εκδήλωση συμμετείχαν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και εκπρόσωποι επιχειρήσεων, παρόχων υπηρεσιών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και προϊόντων σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, όπως: εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση, τραπεζικές συναλλαγές και τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, διαδικτυακά καταστήματα και πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, τουρισμός και πολιτισμός.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μια συζήτηση σχετικά με την έννοια του φιλικού προς την ηλικία περιβάλλοντος. Αντάλλαξαν εμπειρίες, καλές πρακτικές και παραδείγματα υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς την ηλικία και συζήτησαν αναφορικά με τις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε αυτές.

Η εκδήλωση αυτή ήταν η πρώτη από μια σειρά δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και κατάρτισης για εκπροσώπους της τοπικής αγοράς και παρόχους υπηρεσιών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, με στόχο να προσφέρουν βαθύτερη κατανόηση αναφορικά με τις ψηφιακές ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και τους τρόπους πρόληψης της ψηφιακής περιθωριοποίησής τους.