Οι εταίροι του FAITh ανέπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου, των συσκευών ΤΠΕ και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών με ασφάλεια. Σχεδιασμένο τόσο για δια ζώσης εκπαίδευση όσο και για μάθηση εξ’ αποστάσεως, το εκπαιδευτικό υλικό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του FAITh.

Ένας συνοδευτικός Οδηγός Εκπαιδευτών είναι επίσης διαθέσιμος στα Αγγλικά και στις γλώσσες των εταίρων του έργου (Ελληνικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά).

Ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για τον τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του FAITh, αλλά και στοιχεία αναφορικά με τις μαθησιακές ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών και προτάσεις για την προσαρμογή υφιστάμενων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών στις ανάγκες αυτές.