Έρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και διαδικτυακών συναλλαγών στην Πορτογαλία

Η παρούσα έκθεση εξετάζει το ψηφιακό εγγραμματισμό των ανθρώπων 55 ετών και άνω που ζουν στην Πορτογαλία. Βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και ερωτηματολογίου διαδικτυακής…

Continue ReadingΈρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και διαδικτυακών συναλλαγών στην Πορτογαλία

Έρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και διαδικτυακών συναλλαγών στην Ιταλία

Η παρούσα έκθεση εξετάζει το ψηφιακό εγγραμματισμό των ανθρώπων 55 ετών και άνω που ζουν στην Ιταλία. Βασίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης και ερωτηματολογίου διαδικτυακής…

Continue ReadingΈρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και διαδικτυακών συναλλαγών στην Ιταλία

Έρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και διαδικτυακών συναλλαγών στην Κύπρο

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να εξετάσει το επίπεδο  ψηφιακού αλφαβητισμού των ανθρώπων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55 ετών και άνω και  ζουν στην Κύπρο, και να χρησιμεύσει…

Continue ReadingΈρευνα σχετικά με τη χρήση ΤΠΕ και διαδικτυακών συναλλαγών στην Κύπρο

End of content

No more pages to load